20 septembrie/ 3 octombrie

Armata română începe retragerea generală din Transilvania.

4/17 august

București – se semnează Tratatul de alianță într România și Franța, Marea Britanie, Rusia și Italia.

14/27 august

România declară război Austro-Ungariei.

15/28 august

Feldmareșalul August von Mackensen este numit comandant suprem al armatelor germano-bulgaro-turce din Bulgaria.

16/29 august

Trupele române intră în Brașov.

17/ 30 august

Germania declară război României.

19 august/ 1 septembrie

Bulgaria și Turcia declară război României.

19/ 1 septembrie – 24 august / 6 septembrie

Lupta de la Turtucaia, soldată cu un dezastru pentru partea românească (mii de morți și peste 25.000 de prizonieri).

22/ 4 septembrie – 26 august/ 8 septembrie

Bătălia de la Bazargic, terminată cu victoria germano-bulgaro-turcă.

23 august/ 5 septembrie

Trupele române controlează Orșova și astfel linia Dunării.

26 august/ 8 septembrie

Românii se retrag din Silistra.

27 august / 9 septembrie

Victorie românească la Șelimbăr.

1/ 14 septembrie

Lupta de la Merișor-Petroșani, care duce la retragerea trupelor româno-ruse pe toată linia frontului.

12/ 25 septembrie

Bombarament aviatic asupra Bucureștilor.

Românii reușesc să reia Petroșanii, în urma unei contraofensive.

13/ 26 – 15/ 28 septembrie

Bătălia de la Praid-Sovata, ultima acțiune ofensivă a armatei române în Transilvania.

Lupta de la Sibiu, soldată cu victoria germano-austro-ungară. Debutul campaniei ofensive a Germaniei și Austro-Ungariei.

16/ 29 septembrie – 20/3 octombrie

Bătălia de la Petroșani.

16/ 29 septembrie – 22/ octombrie 5

„Manevra de la Flămânda”, contraofensivă inițiată de generalul Alexandru Averescu, oprită la scurt timp, ca urmare a presiunii germano-austro-ungare din Transilvania.

24 septembrie/ 7 octombrie – 25 septembrie/ 8 octombrie

Bătălia de la Brașov. Armata a II-a română se retrage pe crestele munților.

28 septembrie/ 11 octombrie – 14 septembrie/ 27 octombrie

Prima bătălie de la Oituz. Sub comanda generalului Eremia Grigorescu, trupele române rezistă ofensivei germano-austro-ungarer și reușesc să restabilească frontul pe înălțimi.

30/ 13 octombrie – 10/ 23 octombrie

Bătălia de la Predeal, pentru controlul asupra Văii Prahova; trupele române rezistă.

30/ 13 octombrie – 15/ 28 noiembrie

Ofensivă germano-austro-ungară în zona Cîmpulung Muscel.

5 octombrie

Eșuează manevra de la Flămânda (contraatacul contra forțelor bulgare).

10 octombrie

Prima bătălie de la Tîrgu Jiu. Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping ofensiva germană.

16 octombrie

Misiunea Militară Franceză sosește în România (ofițerii francezi sosesc pe parcursul mai multor luni).

27 octombrie

Sfârșitul celei de-a doua bătălii de la Oituz. Trupele române opresc puternica ofensivă germano-austriacă

2 noiembrie

Moare Principele Mircea.

8 noiembrie

Trupele germane ocupă Craiova.

12 noiembrie

Autoritățile părăsesc Bucureștiul și se mută la Iași.

16 noiembrie

Bătălia pentru București, cea mai mare operațiune militară a armatei române din 1916, condusă de generalul Constantin Prezan.

20 noiembrie

Guvernul se retrage din Muntenia ocupată la Iași, care devine capitala temporară a țării.

15 noiembrie

Germanii forțează trecerea Carpaților prin Valea Jiului (a doua bătălie de pe Valea Jiului)

23 noiembrie

Armatele germano-austro-ungare ocupă Bucureștiul, nemții ocupă Ploiești, unde 26 de instalații de rafinare a petrolului, ca și toate sondele, rezervoarele din schele și rafinării fuseseră distruse de români la cererea guvernelor englez și francez, pagubele ridicându-se la peste 9 milioane de lire sterline.

25 noiembrie

Trupele române angajează puternice acțiuni de luptă pe linia Cricov-Ialomița, ca linie de retragere.

3 decembrie

Se încheie bătălia de pe Neajlov – Argeș

6 decembrie

Ocuparea Bucureștilor

9 decembrie

Bătălia de la Cașin, prin care germanii sunt opriți pe linia de fortificații Focșani–Nămoloasa.

11 decembrie

Se formează la Iași un guvern de concentrare națională I.C. Brătianu – Take Ionescu.

24 decembrie

Este votată și promulgată legea prin care Tezaurul Băncii Naționale urmează să fie transportat în Rusia.

30 decembrie

Frontul se stabilizează în sudul Moldovei (Vrancea, Siret), armata română reușește să apere trecătoarea de la Oituz.