Mic îndreptar al gândului și simțirii la întâlnirea cu Muzeul Memoriei

  • Articole
  • Mic îndreptar al gândului și simțirii la întâlnirea cu Muzeul Memoriei
Mic îndreptar al gândului și simțirii la întâlnirea cu Muzeul Memoriei

În fața istoriei suntem cu toții tineri. Cât privește memoria, pe măsură ce noi, oamenii, îmbătrânim avem mai mult trecut, mai multe amintiri și mai puțin viitor. Muzeul Memoriei este o încercare de a aduce laolaltă experiența trăită a trecerii vremii și istoria ca sursă de repere și efort în vederea cunoașterii de sine prin cunoașterea originilor. Acum – mai mult ca oricând – uitarea ca un gest de ștergere a memoriei poate fi înlocuită cu gestul opus al rememorării și reînrădăcinării conștiinței individuale în conștiința unui popor.

Cui folosește un Muzeu al Memoriei? Ce mai pot spune crâmpeiele trecutului unei lumi așezate în eternitatea prezentului sau cu ochii ferm ațintiți spre viitor? Ce a mai rămas din ideea legitimării istorice a prezentului? Sub imperiul convingerii că, deși nu deține un răspuns, totuși acesta poate exista, Muzeul Memoriei este menit, mai întâi, să re-pună aceste întrebări, a căror asumare individuală reprezintă un obiectiv semnificativ.

A ridica vălul uitării, a rememora și a reintegra memoria în istorie – acestea sunt imperativele unei astfel de încercări.

Istoria este muzeală. Memoria este identitară. Și atunci…

– înțelegem istoria ca pe o sursă a identității și ca pe un prilej de cunoaștere și auto-cunoaștere

– definim memoria ca pe o aptitudine a individului de a se aduna pe sine, orientată spre disponibilitatea de a se aduna cu originile sale, prin reflecție, dar și prin empatie

– gândim Muzeul Memoriei ca pe un loc privilegiat al vestigiilor-reper, care cuprinde laolaltă ceea ce s-a văzut, s-a auzit și, pe de-a-ntregul, ce s-a trăit în veacul scurs de la Marea Unire; miza ar fi o legătură organică, firească între istoria ca abordare conceptuală și istoria trăită

– ne așezăm în istoria noastră pentru a face cu putință ca în gândul și simțirea individului să-și facă loc legendarul, fără a pretinde că istoria este doar o poveste; miza este aceea de a arăta că oamenii de însemnătate crucială și faptele lor nu sunt pierduți nici în întunericul trecutului, nici pe înălțimile vreunui piedestal, ci au fost și sunt repere ale prezentului și viitorului

În puține cuvinte: Muzeul Memoriei își propune ca, prin imagini, sunete și cuvinte grăite să ridice o întrebare: suntem noi memoria noastră care se naște din cursul și parcursul istoriei gândite și trăite?

de conf.univ.dr. Ștefan-Dominic Georgescu, 

Director al Departamentului de Filosofie și Științe socioumane ASE