Termeni și Condiții de Utilizare

Site-ul www.muzeulmemoriei.ro este administrat de Asociația Punctart cu sediul social în București, Str. Tache Ionescu, nr.5, cod de identificare fiscal 35715849.

Asociația Punctart permite accesul la site și implicit la conținutul site-ului atât vizitatorilor, cât și utilizatorilor. Prin termenul „Vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce va avea acces liber la site.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.muzeulmemoriei.ro. Utilizarea acestui site exprimă acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile din acest document.

Asociația Punctart poate aduce în orice moment modificări asupra conținutului site-ului www.muzeulmemoriei.ro., modificări de structură, accesibilitate sau poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil și fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemenea, Asociația Punctart poate limita accesul la anumite părți din site, la anumite facilități, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări și fără vreo răspundere.

 

Despre respectarea dreptului de autor

Documentele publicate pe acest site sunt proprietatea intelectuală a autorilor si a publicațiilor în care au apărut inițial sau a editurilor în care au ieșit de sub tipar.

Ele exprimă opinia persoanelor intervievate și/sau a autorilor lor.

Este interzisă folosirea acestor documente de către cititorii site-ului în alte scopuri decât personale. Reproducerea sau copierea lor nu e permisă decât cu acordul autorului, al redacției sau a editurii care deține dreptul de autor. Orice alta utilizare precum si utilizarea în afara legii sau în scop comerciale conduce la implicarea legală a răspunderii autorului.

Reguli de publicare a materialelor

Materiale propuse spre publicare – articole, interviuri, fragmente din cărți, memorii proprii sau ale membrilor de familie, fotografii, orice alte informații pe care le găsiți potrivite tematicii Muzeului Memoriei – vor fi prioritizate în funcție de noutatea informațiilor pe care o aduc.

Publicarea materialelor recomandate de dvs. nu se face automat. Consiliul redacțional al site-ului își rezervă dreptul de a decide dacă materialul propus întrunește standardele tematice, de stil și de copyright publicate aici.

Materialele care nu se încadrează în domeniul istoriei recente, orale și memorialisticii conțin atacuri la persoană și afirmații calomnioase, promovează opinii extremiste de orice orientare, incită la acțiuni politice, sau ar putea fi considerate plagiat, nu vor fi publicate sau vor fi îndepărtate din site. Materiale publicate anterior în medii tradiționale sau pe Internet, cum ar fi publicații periodice sau cărți, nu vor fi incluse în baza de date Muzeul Memoriei decât cu acordul explicit al autorului, cercetătorului, redacției sau editurii care deține dreptul de autor față de documentul în cauză.

Documentele trimise pentru publicare pe site-ul nostru pot să fie de format pdf, word, jpg sau png. Vă rugăm să însoțiți orice material propus spre publicare de o descriere clară a surselor (cartea, publicația, site-ul Internet, etc. de unde provine, autorul și data apariției.)

Propunerea dvs.va fi analizată și veți primi decizia de publicare prin e-mail.
Mulțumim anticipat pentru orice ajutor și sugestie de a îmbogăți conținutul acestui site și sperăm că toate informațiile pe care le veți găsi aici să corespundă intereselor și așteptărilor dvs.

 

Politica de confidențialitate

În operarea acestui site, Muzeul Memoriei:

– va publica numai articole pentru care s-a obtinut permisunea scrisă a autorilor si intervievaților sau a revistelor și editurilor care au publicat inițial documentele respective;

– va respecta dorințele autorilor cu privire la confidențialitate: orice articol poate fi publicat doar cu inițialele autorului sau intervievatului;

– va cere permisunea scrisa autorilor și intervievaților în cazul în care un cititor sau cercetător dorește să intre în legătură directă cu aceștia pentru mai multe informații;

– va respecta condițiile de confidențialitate impuse contractual de colaboratorii particulari și instituționali;

– nu va face public în nici un mod date despre membri înscriși pe situl muzeulmemoriei.ro; orice referire la aceștia se va face doar la nivel cantitativ, fără identificare prin nume;

-se obligă să nu facă publice sau să nu vinda bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor noștri.

 

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.muzeulmemoriei.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului www.muzeulmemoriei.ro și va face obiectul unei plângeri penale la organele de politie, împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

 

Date cu caracter personal

Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

Informațiile din formularul de Adaugă o Amintire vor fi utilizate pentru a intra în contact cu dumneavoastră, eventualele noutăți, buletine informative etc. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

Informațiile colectate de către Asociația Punctart/Muzeul Memoriei au ca scop contactarea vizitatorilor pentru clarificări în cee ace privește amintirea trimisă, numai cu scopul îndeplinirii proiectului, pe toată desfășurarea lui. Informațiile colectate de către Muzeul Memoriei având ca scop reclamă-marketing-publicitate (newsletter) nu vor fi furnizate/vândute sau închiriate unor terțe părți.

Asociația Punctart/Muzeul Memoriei colectează de la utilizatorii săi date cu caracter personal precum nume, prenume, e-mail, număr de telefon, etc. dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar de către utilizatori.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@punctart.ro

Asociația Punctart se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectarii. Datele cu caracter personal  colectate  nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care  Asociația Punctart trebuie sa respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Oferind datele Dvs aveti următoarele  drepturi:  dreptul  la  informare, dreptul  de  acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de restrictionare etc conform celor de mai jos. În vederea exercitării acestor drepturi puteti transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către Asociația Punctart  la adresa Strada Tache Ionescu, nr. 5, ap. 14 A, sector 1, București.

Aveti dreptul de a obţine de la  Asociația Punctart, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, că datele care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată către Asociația Punctart ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, veti transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Asociația Punctart, la adresa office@punctart.ro.

Prin completarea și trimiterea formularului “Adauga o amintire” și/sau înregistrarea unui mesaj audio pe Telefonul Amintirilor, sunteți de acord ca datele dvs personale să intre în baza de date a Asociația Punctart.

În ceea ce privește Telefonul Amintirilor, numai după ce vă veți da acordul de înregistrare, Asociația va colecta numărul de telefon format și îl va stoca în baza de date a proiectului, alături de mesajul vocal. Înregistrarea formatului audio va conține în titlu numărul de telefon și va fi stocat în baza de date securizată a proiectului. La împlinirea unei perioade de aproximativ un an, beneficiarul va primi un sms pe numărul înregistrat care va conține un link unic în care este inclus numărul de telefon în care va putea fi ascultat mesajul. Mesajul o să vă redirecționeze către site unde veți putea asculta mesajul înregistrat. Pagina este disponibilă timp de 72 de ore. Asociația Punctart nu va promova mesajele din pagina Amintirea Ta pe nicio platforma online, această acțiune este la latitudinea utilizatorului.  Niciun mesaj nu va fi utilizat în afara celor deja agreate prin consimțământul înregistrării la Telefonul Amintirilor și/sau făcut acces fără consimțământul în scris al proprietarului de drept. În orice moment, dacă beneficiarul dorește ștergerea mesajului, poate să contacteze pe mail Asociația Punctart, pe office@punctart.ro sau în scris pe adresa Asociației, la adresa Bulevardul Tache Ionescu, nr. 5, ap. 14 A, sector 1, București.

În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

A.Dreptul de a fi informat (gratuit):

 1. Participantii (persoana vizată) au dreptul de a fi informati de catre operator ca datele sale sunt colectate la momentul colectarii sau la prima comunicare, inainte de a fi dezvaluite unor terti si ce se va intampla cu datele lor (dreptul de a cunoaste operatorul, cine este, in ce scop prelucreaza datele personale, cui i le-ar putea dezvalui, ce date pot fi furnizate participantilor, care sunt consecintele refuzului furnizarii de date etc)

B.Dreptul de acces la date (o data pe an in mod gratuit)

 1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
 2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele :

1.informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau             categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

2.comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei                  informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a                  mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana                        respectivă;

3.informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum            și condițiile în care pot fi exercitate;

4.Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter                  personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței                pentru atacarea deciziilor operatorului.

 1. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 2. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

C. Dreptul de intervenție asupra datelor (gratuit)

 1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 1. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 2. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

D.Dreptul de opoziție (gratuit)

 1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
 2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

E.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;

c) dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

 1. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

F.Drept de portabilitate

Participantii/persoanele vizate au dreptul de a-si transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.

G.Dreptul de a face plangere la ANSPDCP (gratuit)

Participantii/persoanele vizate pot sesiza oricand catre ANSPDCP incalcarea drepturilor lor legata de prelucrarea datelor personale si pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislatia aplicabila. In prealabil insa acestea trebuie sa se adreseze operatorului.

H.Dreptul de a se adresa justiției

 1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.
 2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
 3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
 4. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
 5. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.