Termeni și Condiții de Utilizare

Site-ul www.muzeulmemoriei.ro este administrat de Asociația Punctart cu sediul social în București, Str. Tache Ionescu, nr.5, cod de identificare fiscal 35715849, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la Judecătoria sectorului 1, Bucureşti, Secţia Civilă, încheiere nr. dosar 1840/229/2016 , în cadrul Sedinţei din Camera de Consiliu, de la data de 28.01.2016.

Asociația Punctart permite accesul la site și implicit la conținutul site-ului atât vizitatorilor, cât și utilizatorilor. Prin termenul „Vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce va avea acces liber la site.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.muzeulmemoriei.ro. Utilizarea acestui site exprimă acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile din acest document.

Asociația Punctart poate aduce în orice moment modificări asupra conținutului site-ului www.muzeulmemoriei.ro, modificări de structură, accesibilitate sau poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil și fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemenea, Asociația Punctart poate limita accesul la anumite părți din site, la anumite facilități, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări și fără vreo răspundere.

Despre respectarea dreptului de autor

Site-ul www.muzeulmemoriei.ro conține diferite tipuri de materiale: fotografii, cărți poștale, documente de epocă, interviuri, articole originale, fragmente din memorii proprii, ale membrilor de familie, extrase din ziare, fragmente din cărți, precum și orice alte informații pe care le găsim potrivite tematicii Muzeului Memoriei.

Documentele publicate pe acest site sunt fie proprietatea intelectuală a Asociației Punctart sau a autorilor, a publicațiilor în care au apărut inițial, a colecționarilor, a instituțiilor sau a editurilor în care au ieșit de sub tipar. Ele exprimă opinia persoanelor intervievate și/sau a autorilor lor Interviurile sunt realizate de Asociația Punctart  și de către partenerii acesteia, menționați, după caz. Acolo, unde este menționat ele pot face parte din arhiva personală a Muzeului Memoriei, deținută de Asociația Punctart.

Este interzisă folosirea acestor documente de către cititorii site-ului în alte scopuri decât personale. Reproducerea sau copierea lor nu e permisă decât cu acordul autorului, al redacției sau a editurii care deține dreptul de autor. Descărcarea imaginilor, a extraselor audio, a reproducerilor sonore sau a oricăror materiale, fără acordul explicit al autorului, Asociația Punctart, este stric interzisă și încalcă legea dreptului de autor și poate fi acționată în instanță, în cazul în care va aduce prejudicii Asociației Punctart.  Orice utilizare, precum și utilizarea în afara legii sau în scop comerciale, este stric interzisă fără acordul în scris al Asociației Punctart.

 

Reguli de publicare a materialelor

 

Publicarea materialelor recomandate de dvs. nu se face automat. Consiliul redacțional al site-ului își rezervă dreptul de a decide dacă materialul propus întrunește standardele tematice, de stil și de copyright publicate aici.

Materialele care nu se încadrează în domeniul istoriei recente, orale și memorialisticii conțin atacuri la persoană și afirmații calomnioase, promovează opinii extremiste de orice orientare, incită la acțiuni politice, sau ar putea fi considerate plagiat, nu vor fi publicate sau vor fi îndepărtate din site. Materiale publicate anterior în medii tradiționale sau pe Internet, cum ar fi publicații periodice sau cărți, nu vor fi incluse în baza de date Muzeul Memoriei decât cu acordul explicit al autorului, cercetătorului, redacției sau editurii care deține dreptul de autor față de documentul în cauză.

Documentele trimise pentru publicare pe site-ul nostru pot să fie de format pdf, word, jpg sau png. Vă rugăm să însoțiți orice material propus spre publicare de o descriere clară a surselor (cartea, publicația, site-ul Internet, etc. de unde provine, autorul și data apariției). Totodată, prin bifarea căsuței Sunt  de acord cu Termenii și Condițiile, de pe pagina Adaugă o Amintire vă asumați că sunteți proprietarul de drept al materialelor și aveți drept  de licențiere către terți, acordând drept Asociației Punctart să publice materialele dumneavoastră pe www.muzeulmemoriei.ro. Asociația Punctart nu va fi trasă la răspundere pentru orice

În caz de litigiu, Asociația Punctart nu va fi trasă la răspundere pentru utilizarea imaginii pe site-ul www.muzeulmemoriei.ro. Persoana care va transmite imaginea (uploader-ul) este direct responsabil în cazul în care încalcă legea drepturilor de autor și dacă ne va transmite imaginile sau documentele fără a deține dreptul de proprietare asupra acestora.

În vederea transmiterii documentelor, vom colecta adresa dumneavoastră de email, precum și la alegere numele, prenumele și numărul dumneavoastră de telefon. Aceste date vor fi utilizate doar pentru a vă contacta în vederea publicării materialelor și vor respecta Politica noastră de Confidențialitate a Datelor.

Propunerea dvs.va fi analizată și veți primi decizia de publicare prin e-mail.

Mulțumim anticipat pentru orice ajutor și sugestie de a îmbogăți conținutul acestui site și sperăm că toate informațiile pe care le veți găsi aici să corespundă intereselor și așteptărilor dvs.

Politica de confidențialitate

În operarea acestui site, Muzeul Memoriei:

  • va publica numai articole, interviuri, documente, imagini pentru care s-a obtinut permisunea scrisă a autorilor si intervievaților sau a revistelor și editurilor care au publicat inițial documentele respective;
  • va respecta dorințele autorilor cu privire la confidențialitate: orice articol poate fi publicat doar cu inițialele autorului sau intervievatului;
  • va cere permisunea scrisă autorilor și intervievaților în cazul în care un cititor sau cercetător dorește să intre în legătură directă cu aceștia pentru mai multe informații;
  • va respecta condițiile de confidențialitate impuse contractual de colaboratorii particulari și instituționali;
  • nu va face public în nici un mod date despre membri înscriși pe situl muzeulmemoriei.ro; orice referire la aceștia se va face doar la nivel cantitativ, fără identificare prin nume;
  • se obligă să nu facă publice sau să nu vânda bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor noștri.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.muzeulmemoriei.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului www.muzeulmemoriei.ro și va face obiectul unei plângeri penale la organele de politie, împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.